Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TERKOR Jarosław Dutkowski działa nieprzerwanie od 1994 roku.

Podstawowym zakresem naszej działalności jest wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych obiektów przemysłowych i budowlanych oraz izolacji termicznych aparatury przemysłowej.

Do naszych klientów należą:  P.P.S. PORT PÓŁNOCNY Sp. z o.o ,  WARBUD S.A.,  GZNF FOSFORY Sp. z o.o,  PRZEMBUD Gdańsk S.A.,  STER-PORT Sp. z o.o.,  LOTOS PETROBALTIC S.A.,  P.P.Ch. LODMOR S.A., DORACO Sp. z o.o., GAS STORAGE POLAND Sp. z o.o.,  Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o..

Od początku istnienia Firmy wykonaliśmy szereg zabezpieczeń antykorozyjnych zbiorników magazynowych, rurociągów przesyłowych, aparatury przemysłowej, mostów oraz innych konstrukcji stalowych. Zrealizowaliśmy również wiele robót  dotyczących izolacji termicznych obiektów przemysłowych.

Naszymi atutami są wysoka jakość wykonywanych prac, doświadczenie i kwalifikacje naszej kadry pracowniczej oraz sprzęt jakim dysponujemy (sprężarki, piaskarki, agregaty malarskie, podnośnik koszowy, rusztowania, park maszyn do obróbki płaszczy izolacji). Dzięki tym atrybutom jesteśmy w stanie sprostać każdemu zadaniu z naszego profilu działalności.

Korozja atakująca stalowe konstrukcje obiektów budowlanych i przemysłowych przynosi wymierne straty finansowe. Nie zatrzymanie w porę procesu korozji stali prowadzi do pocienienia grubości stalowych ścianek instalacji – zbiorników, rurociągów czy kształtowników konstrukcyjnych. Może to doprowadzić do rozszczelnień, odkształceń konstrukcji a w ekstremalnych przypadkach do katastrof budowlanych. Zazwyczaj jednak odpowiednie służby zakładów produkcyjnych lub inspektorzy infrastruktury drogowej czuwają nad tym problemem i w porę aplikowanie jest odpowiednie rozwiązanie.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych w podstawowej wersji wykonuje się poprzez przygotowanie powierzchni stalowych metodą czyszczenia strumieniowo ściernego (piaskiem, szlaką pomiedziową, korundem lub śrutem) do odpowiedniego stopnia czystości. Następnie na tak przygotowaną powierzchnię nakłada się wybrany system malarski metodą wysokociśnieniowego natrysku bezpowietrznego. Ta technologia sprawdza się przede wszystkim przy zabezpieczaniu dużych powierzchni oraz tam gdzie zależy  nam na uzyskaniu wysokiej jakości powłoki antykorozyjnej.

W wielu zakładach przemysłowych, zwłaszcza z branży chemicznej, naftowej oraz spożywczej wymagane jest utrzymanie zadanej temperatury produktów i mediów przechowywanych w zbiornikach i przepływających w rurociągach. W tym celu instalacje przemysłowe są stale podgrzewane. Aby zminimalizować straty dostarczanego ciepła wykonuje się izolacje ciepłochronne tych instalacji. Obecnie w branży termoizolacyjnej występuje bardzo dużo różnorodnych materiałów izolacyjnych o szerokich lub specjalistycznych przeznaczeniach. Jednak cały czas przoduje wełna mineralna zwana też skalną lub szklaną. Jest to materiał o bardzo szerokich zastosowaniach w izolacjach. Posiada dobre własności izolacyjne, jest  trwały, wytrzymuje duży zakres temperatur, jest łatwy w obróbce i montażu.

W podstawowej wersji izolację ciepłochronną wykonuje się w ten sposób, że do stalowych ścianek instalacji (zbiornika, rurociągu lub innej aparatury przemysłowej) mocuje się konstrukcję wsporczą wykonaną zazwyczaj z bednarki  i blachy. Zadaniem tej konstrukcji jest utrzymanie w miejscu materiału izolacyjnego. Po wypełnieniu materiałem izolacyjnym, do konstrukcji wsporczej mocuje się płaszcz ochronny izolacji, którego zadaniem jest zabezpieczenie izolacji przed warunkami pogodowymi oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Płaszcz ten zazwyczaj wykonuje się z blachy aluminiowej lub ocynkowanej.

Coraz częściej na zbiornikach magazynowych i rurociągach izolacje wykonuje się z elementów prefabrykowanych, w których materiał izolacyjny (zazwyczaj pianka) zespolony jest z płaszczem ochronnym. Dzięki nie skomplikowanej powierzchni zbiorników i rurociągów można izolować je takimi właśnie elementami o powtarzalnym, prostym kształcie.