Zabezpieczenie antykorozyjne ładowarki hydraulicznej KWKG 125

na terenie PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdańsku

Zabezpieczenie antykorozyjne ładowarki ZOS 250

na terenie PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdyni

Zabezpieczenie antykorozyjne oraz wykonanie izolacji termicznej zbiornika oleju opałowego

w Siarkopol Gdańsk SA

Zabezpieczenie antykorozyjne dalb cumowniczych dla Zarządu Portu Północnego w Gdańsku

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej dachu Hotelu Gdańsk przy ul. Szafarnia w Gdańsku

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji przenośnika taśmowego w Porcie Północnym w Gdańsku