Roboty antykorozyjne przenośnika taśmowego na składowisku węgla dla PPS Port Północny Sp. z o.o..

Dalby odbojowe na Pirsie Węglowym Portu Północnego dla WARBUD S.A..

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna zbiornika mazutu dla Siarkopol Gdańsk SA.

 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej dachu Hotelu Gdańsk przy ul. Szafarnia dla DORACO Sp. z o.o..